Üyelik Sözleşmesi
İKİNCİ EL ROLAND kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde İKİNCİ EL ROLAND’ı kullanmaktan vazgeçiniz. İKİNCİ EL ROLAND’da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği ve İKİNCİ EL ROLAND kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

İKİNCİ EL ROLAND’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde İKİNCİ EL ROLAND’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları İKİNCİ EL ROLAND üyeye herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak İKİNCİ EL ROLAND’da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. İKİNCİ EL ROLAND tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği İKİNCİ EL ROLAND hizmetlerinden yararlanan ve İKİNCİ EL ROLAND’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

İKİNCİ EL ROLAND, üyeler tarafından İKİNCİ EL ROLAND veritabanına yüklenen içeriklerin üyeler tarafından İKİNCİ EL ROLAND üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle veritabanı üzerinden sorgulanabilmesini ve İKİNCİ EL ROLAND üzerinden İKİNCİ EL ROLAND’a ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

İKİNCİ EL ROLAND iş bu sözleşmede belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin İKİNCİ EL ROLAND içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde üyelerine; ilanlarını yayımlama, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, sipariş etme,üyeler ve/veya üyelerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri İKİNCİ EL ROLAND dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

İKİNCİ EL ROLAND, iş bu sözleşmede belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin İKİNCİ EL ROLAND içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde üyelerine İKİNCİ EL ROLAND içerisinde üyelerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

İKİNCİ EL ROLAND tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler İKİNCİ EL ROLAND tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen İKİNCİ EL ROLANDin yetkisi dahilindedir. İKİNCİ EL ROLAND bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

Üye yalnızca hukuka uygun amaçlarla İKİNCİ EL ROLAND üzerinde işlem yapabilirler. Üyenin ve üyelerin, İKİNCİ EL ROLAND dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

İKİNCİ EL ROLAND, üyeler tarafından veritabanına yüklenen ürün bilgileri tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. İKİNCİ EL ROLAND, Üyeler tarafından görüntülenen ürün bilgilerini hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu bilgiler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

Üye İKİNCİ EL ROLAND dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İKİNCİ EL ROLAND ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

İKİNCİ EL ROLAND dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; üyeler tarafından oluşturulan ilanlardan ve ürün bilgilerinden dolayı İKİNCİ EL ROLAND’ın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Üyeler İKİNCİ EL ROLAND’a İKİNCİ EL ROLAND dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. İKİNCİ EL ROLAND, üyeler tarafından İKİNCİ EL ROLAND’a iletilen veya İKİNCİ EL ROLAND üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

Üyeler İKİNCİ EL ROLAND dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, İKİNCİ EL ROLAND’ın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

İKİNCİ EL ROLAND, İKİNCİ EL ROLAND dahilinde sunulan hizmetleri ve İKİNCİ EL ROLAND dahilinde erişilen bilgileri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. İKİNCİ EL ROLAND, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

Üyeler İKİNCİ EL ROLAND’ın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. İKİNCİ EL ROLAND tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde İKİNCİ EL ROLAND tarafından yapabilir. İKİNCİ EL ROLAND tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği üye veya üyeye aittir.

Üyeler İKİNCİ EL ROLAND dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden üye veya İKİNCİ EL ROLAND’ın ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

İKİNCİ EL ROLAND, İKİNCİ EL ROLAND’ üzerinden Üyeler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. İKİNCİ EL ROLAND aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, İKİNCİ EL ROLAND’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

İKİNCİ EL ROLAND üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde İKİNCİ EL ROLAND veritabanından bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak İKİNCİ EL ROLAND veritabanından yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak İKİNCİ EL ROLAND tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

İKİNCİ EL ROLAND üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya İKİNCİ EL ROLAND’ın yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; İKİNCİ EL ROLAND’ın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

İKİNCİ EL ROLAND üzerinden yayınlanan ilanların, İKİNCİ EL ROLAND’ın yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

İKİNCİ EL ROLAND üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve İKİNCİ EL ROLAND’ın yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

İKİNCİ EL ROLAND veritabanından ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen İKİNCİ EL ROLAND’ın yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır.

İşbu sözleşme İKİNCİ EL ROLAND tarafından İKİNCİ EL ROLAND içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. üyeler, işbu sözleşme hükümlerini İKİNCİ EL ROLAND’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. İKİNCİ EL ROLAND, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek İKİNCİ EL ROLAND üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.